Website

Contactgegevens

0475 43 32 42

Praktijk

Hagelandstraat 11-13, 3012 Wilsele
 • OVER MEZELF

  Kinderen en jongeren die zich in een bepaalde probleemsituatie bevinden, die door het bos de bomen niet meer zien, die geen keuzes meer kunnen of durven maken, die geremd worden in hun ontwikkeling, … ze weven zich als een rode draad door mijn professionele carrière die voorafgegaan werd door een opleiding aan de KUL tot klinisch (kinder)psycholoog.

  Tot op de dag van vandaag werk ik met jongeren uit het secundair onderwijs die niet meer naar school kunnen of willen gaan. Al geloven ze bij het eerste gesprek zelden nog in zichzelf, ze tonen me telkens weer hoeveel kracht ze terug kunnen vinden mits de juiste ondersteuning en begeleiding.

  Daarnaast heb ik jarenlang als gerechtelijk deskundige gewerkt met ouders en kinderen in problematische scheidingssituaties. Ze hebben me veel geleerd over relaties, scheidingen, loyaliteiten van kinderen, ouderschap, over hoe mensen zich gedragen wanneer ze in conflict zijn met elkaar, positieve en minder positieve dingen.

  Ik heb ervoor gekozen om verder te werken met mensen die er heel bewust voor kiezen om een scheiding of een conflict zo geweldloos mogelijk te laten verlopen, voor zichzelf, voor de kinderen en voor alle andere betrokkenen. Daarom volgde ik in 2010-2011 een opleiding bij Mediv tot familiaal bemiddelaar. In 2012 verkreeg ik vervolgens mijn erkenning als erkend familiaal bemiddelaar. Hierdoor kan ik overeenkomsten laten homologeren door de rechtbank, maar ben ik ook verplicht om me regelmatig bij te scholen en mijn werk als bemiddelaar te blijven verdiepen en vorm te geven.

  Een scheiding of echtscheiding betekent het afsluiten van een bepaalde levensperiode, bijna altijd gepaard gaande met veel verdriet en de nodige verwerkingstijd. Een scheiding of echtscheiding betekent ook een nieuw begin. Als familiaal bemiddelaar wil ik eraan meewerken om de overgang tussen het oude en het nieuwe zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat geldt voor scheidingsconflicten, maar ook voor alle andere conflicten die zich kunnen voordoen in de privésfeer.

  Gebeten door het bemiddelingsvirus engageer ik me ook als praktijkbegeleidster in de basisopleiding voor nieuwe bemiddelaars bij Mediv en geef ik infosessies bij de scheidingsschool Vlaams-Brabant over concrete regelingen omtrent kinderen bij echtscheiding.

  Zelf maak ik ook deel uit van een nieuw samengesteld gezin en heb ik van binnenuit mogen ervaren wat het kan betekenen, op goede en op mindere momenten. En met drie opgroeiende kinderen in huis biedt elke dag wel een nieuwe uitdaging aan om mee aan de slag te gaan.

 • OPLEIDINGEN

  master klinische psychologie: kind, jeugdige en gezin (KUL)
  master criminologie (RUG)
  familiaal bemiddelaar (Mediv)
 • ERKENNINGEN

  erkend psycholoog bij de psychologencommissie (762109129)
  erkend familiaal bemiddelaar bij juridat
  praktijkbegeleidster basisopleiding bemiddeling (Mediv)
  medewerkster scheidingsschool Vlaams-Brabant
 • IK ALS FAMILIAAL BEMIDDELAAR

  Als erkend familiaal bemiddelaar streef ik ernaar om samen met jullie het hele conflictproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Een conflict speelt zich altijd af tussen twee (of meerdere) personen. Willen we daarmee binnen een familiale bemiddeling aan de slag gaan, is het uiteraard noodzakelijk dat beide personen bij elke afspraak aanwezig zijn.

  Tijdens een eerste afspraak van ongeveer één uur bekijk ik samen met jullie wat precies het probleem is voor elk van jullie. We proberen te ontdekken en te formuleren wat een bemiddeling in jullie specifieke situatie precies kan inhouden en wat het jullie elk kan opleveren. Ik leg jullie duidelijk uit wat bemiddelen is en welke afspraken we daarover met elkaar moeten maken. Pas op het einde van zo’n eerste gesprek beslissen we samen of bemiddeling iets voor jullie is en op welke manier we het bemiddelingsproces eventueel verder zullen plannen. Volgende afspraken kunnen tot anderhalf uur duren.

  Ik help jullie uitzoeken wat er allemaal geregeld moet worden. Welke manieren van scheiden bestaan er (vb. EOT)? Hoe vertellen jullie de kinderen over jullie beslissing? Wat is er verplicht te regelen en waarover kunnen jullie zelf keuzes maken? Waar hebben jullie kinderen het meeste nood aan? Hoe zetten we dit allemaal op papier?). Aan de hand van aangereikt materiaal kunnen jullie de gesprekken samen of individueel voorbereiden. Jullie bepalen zelf de frequentie van de afspraken en het tempo van de bemiddeling. Ook de kinderen kunnen een stem krijgen in de bemiddeling.

  Een echtscheidingsbemiddeling (gehuwden) of scheidingsbemiddeling (uit elkaar gaan van wettelijk of feitelijk samenwonenden) waarbij ook kinderen betrokken zijn, duurt gemiddeld een zevental sessies, uiteraard afhankelijk van de aard van het conflict en jullie algemene persoonlijke situatie. Onderwerpen verbonden aan de kinderen en jullie gezamenlijk ouderschap worden bij mij besproken: het organiseren van een verblijfsregeling of omgangsregeling voor de kinderen, organisatie van de kostenregeling voor de kinderen (alimentatiegeld, onderhoudsgeld of onderhoudsbijdrage), …

  Bemiddelen bij scheiding kent gewoonlijk een nauwe samenwerking met onze financiële bemiddelaar, Werner Van Loo. Hij organiseert gesprekken met betrekking tot het splitsen van jullie vermogen, het berekenen van onderhoudsgeld, verdeling van toekomstige kosten, fiscale voordelen, …

  Wanneer een familiale bemiddeling succesvol beëindigd wordt, worden alle afspraken in een bemiddelingsakkoord gegoten dat door jullie beiden ondertekend wordt. Dit akkoord kan ik neerleggen bij de rechtbank ter homologatie of ik het kader van een echtscheidingsprocedure met onderlinge toestemming (scheidingsakte of akte EOT). Wanneer er regelingen getroffen worden omtrent gemeenschappelijk onroerend goed, zullen we ook contact opnemen met een notaris naar keuze. Wanneer jullie niet over alle aspecten van het conflict tot afspraken konden komen, kunnen ook deelakkoorden opgesteld worden.

  Wanneer jullie al langer gescheiden zijn, maar er nood is aan (nieuwe) afspraken over de kinderen, kunnen jullie ook terecht bij mij voor het opstellen of veranderen van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan beschrijft afspraken over jullie gezamenlijk ouderschap na jullie scheiding (gedeeld ouderlijk gezag of co-ouderschap). We bespreken in het opstellen van een ouderschapsplan onderwerpen als de verblijfsregeling, de vakantieregeling, wisselmomenten, onderlinge communicatie over de kinderen, hoe beslissingen nemen over de kinderen, zorgtaken, pedagogische kwesties, nieuwe gezinssituaties, financiële en administratieve regelingen over de kinderen, evaluatiemomenten, …

  Wanneer jullie nog niet gescheiden zijn en er ook nog niet zeker van zijn of scheiding wel een oplossing biedt voor de problemen die zich stellen, kunnen we ook samen een ‘proefscheiding’ of ‘scheiding op proef’ uitwerken. Bij een proefscheiding worden er heel wat afspraken gemaakt om de tijdelijke scheiding vorm te geven. Een proefscheiding wordt uitgewerkt voor zo’n 3 à 6 maanden en geeft partners de kans om een periode tot rust te komen en voor zichzelf uit te zoeken hoe verder te willen met de partnerrelatie, al dan niet onder professionele begeleiding van een psychotherapeut of relatietherapeut.

 • IK ALS KINDERPSYCHOLOOG

  Als kinderpsycholoog ben ik er in de eerste plaats om met jou/jullie als ouder(s) het probleem dat zich stelt uit te klaren. We bekijken samen of het nadien ook nodig is om je kind(eren) een individueel contact aan te bieden en hoe we dat dan zullen aanpakken (vb. indien een individuele therapie voor het kind nodig is).

  Ik bouwde de voorbije jaren voornamelijk ervaring op in het werken met pubers en adolescenten die op school of ten aanzien van school (maar vaak ook daarbuiten) moeilijk of onbegrijpelijk gedrag vertonen. Dat kan gaan over gedragsproblemen zoals onbeleefd zijn tegen leerkrachten, zich verzetten tegen opdrachten of gezag, geen huiswerk of lessen willen maken, spijbelen, conflicten met leeftijdsgenoten, … Maar eveneens over sociaal-emotionele problemen zoals moeilijkheden om vriendschappen te sluiten, problemen om te functioneren in groep, schijnbaar geen interesse meer hebben in welke richting of school dan ook, …

  Ook thuis vormen pubers en adolescenten soms een heuse uitdaging. Enkele voorbeelden waarover we het kunnen hebben: afspraken maken lukt soms wel, maar soms helemaal niet, je betrapt je zoon of dochter op leugens en weet niet hoe ermee om te gaan, het lijkt soms wel of jullie niets anders meer doen dan ruzie maken, het lukt niet om nog eens iets leuks samen te doen of de sfeer in huis lijkt zo geladen, je maakt je zorgen over de gevoelens van je puber of over plotselinge veranderingen in zijn of haar leven, …

  Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het spreken met en over kinderen die zich in (moeilijke) scheidingssituaties bevinden. Wat doe je wanneer je kind weigert om nog naar de andere ouder te gaan? Of wanneer het allerlei dingen komt vertellen die je erg ongerust maken als ouder? Tegen jou vertellen ze het omgekeerde als tegen de andere ouder, tegen wie vertellen ze dan de waarheid? Kinderen lijken soms erg veranderd na een scheiding, hoe komt dat? Of ze reageren helemaal niet, is dat wel normaal? Nu je een nieuwe partner gevonden hebt, voel je je terug gelukkiger, maar de kinderen lijken het niet te willen aanvaarden … Of je maakt je zorgen over de relatie die de nieuwe partner van de andere ouder met de kinderen heeft. Oudere kinderen bouwen hun eigen leven uit en verzetten zich plots tegen de verblijfsregeling die jullie onderling afspraken, wat nu? Wanneer mag een kind eigenlijk zelf kiezen? …

 • PRAKTISCH

  Mijn werkuren liggen voornamelijk op woensdag en vrijdag:

  Woensdag van 9u tot 19u

  Vrijdag van 9u tot 18u

  Afspraken gaan door in onze prakijk in de Hagelandstraat 11, te 3012 Wilsele.

  Wij bereiken vooral cliënten uit de omgeving van Leuven, Kessel-lo, Wilsele, Wijgmaal, Heverlee, Haasrode, Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel, Lubbeek, Herent, Veltem-Beisem, Winksele, Aarschot, Gelrode, Rillaar, Langdorp , Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode, Rotselaar, Werchter, Wezemaal, Heikant, Haacht, Wakkerzeel, Wespelaar, Tildonk, Rijmenam, Keerbergen, Betekom, …

  Onze praktijk is makkelijk bereikbaar:

  • per fiets (langs de vaart tot aan de pastoor Legrandstraat)
  • met de wagen (5 min van de E314-afrit Herent; parkeren is steeds mogelijk in de straat)
  • met het openbaar vervoer ( buslijn Wijgmaal – Hoegaarden; stopplaatscode 303209)
 • FINANCIEEL

  Voor bemiddelingsgesprekken: 40 euro/uur per persoon

  Andere begeleidingsgesprekken: 50 euro/uur

  Gesprekken kunnen gevoerd worden in Nederlands en Engels. Overeenkomsten worden steeds in het Nederlands opgesteld.

Contacteer Elke