Wanneer we over geld moeten praten, steken emoties al gauw de kop op.  onderhoudsrekeningWaar voordien vaak ‘zonder er bij na te denken’ uitgaven gedeeld of net niet gedeeld werden, wordt elke cent nu gewikt en gewogen.  Zelden loopt dit vlotjes. Niet elke partij is even vertrouwd met financiële zaken. De kosten voor de kinderen zijn het onderwerp voor discussie.

Wat doet een financieel bemiddelaar?

We weten dat kinderen heel wat uitgaven met zich meebrengen. Kledij, ontspanning, noem maar op. Eigenlijk hebben we hier helemaal geen zicht op. De taak van de bemiddelaar is om samen met de ouders de kosten op te lijsten, het financieel evenwicht te zoeken en fiscaal de vriendelijkste oplossing te zoeken.

Hoeveel moet ik bijdragen?

De bemiddelaar is objectief, kijkt naar de situatie zonder oordeel en zoekt naar openingen om tot afspraken te komen. In het huwelijk werd elke partner geacht naar vermogen bij te dragen in de kosten van het gezin. Deze stelregel blijft van toepassing bij een scheiding. De bijdrage wordt bepaald volgens uw inkomen en mogelijkheden, en wordt steeds in consensus opgebouwd.

Wat valt er onder de onderhoudsbijdrage?

Om er zeker van te zijn dat je de juiste afspraken maakt en er achteraf geen discussie is, kan je best alle onkosten oplijsten. Deze lijst mag behoorlijk uitgebreid zijn. Hobby’s (lidmaatschap van de voetbalclub, jeugdvakanties), schoolrekeningen, logopedie… De gezinsbond geeft hiervoor een aanzet. Er bestaan ook online simulatoren, maar die houden uiteraard geen rekening met de specifieke situatie, en je krijgt er geen feedback van.

Werken met de kinderrekening

U kan werken met een kindrekening om de uitgaven transparant te maken. Een familiaal of financieel bemiddelaar helpt jullie daarbij en geeft handvatten waarmee beide partners aan de slag kunnen.

Had je al aan je belastingsaangifte gedacht?

De bemiddelaar staat ook stil bij de fiscale gevolgen en impact op uw inkomstenbelastingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de ouderbijdrage op de kindrekening fiscaal in te brengen. Máár, dat kan maar voor één ouder.  De financieel bemiddelaar zoekt naar de beste oplossing voor beide partijen, en kijkt vooruit. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Een onderhoudsbijdrage voor de kinderen na een scheiding kan bepaald worden bij een familiaal of financieel bemiddelaar.

Op Zondag 1 oktober kom je hierover meer te weten.

Op de infodag van Het Knooppunt worden presentaties gegeven over familiale bemiddeling en financiële bemiddeling.
Werner Van Loo geeft een interactieve workshop over de onderhoudsbijdrage. Hiervoor moet je inschrijven.

Meer weten? Contacteer Werner Van Loo hij is financieel bemiddelaar bij scheidingen.
Elke Verlaenen is familiaal bemiddelaar 

Leave A Comment