coachingFocussen is een woord dat we dikwijls in de mond nemen wanneer we onze aandacht richten op iets. Gendlin noemde zijn methode om innerlijk voeling te krijgen met jezelf ook Focussen. Dat kan soms verwarrend zijn. Gerd Parquin (Lichaamsgericht therapeut en Focustrainer in opleiding, werkt als coach/therapeut in vzw CambiArte)

1. Een stukje geschiedenis

Gendlin (filosoof en psycholoog) was leerling bij Carl Rogers. Hij deed onderzoek naar wat personen die in psychotherapie vooruitgang boekten gemeen hadden. Deze cliënten lieten veel stiltes toe tijdens het gesprek. Ze brachten hun aandacht naar binnen, maakten contact met iets in zichzelf voor ze antwoordden op een gestelde vraag.
Alsof ze de vraag eerst voorleggen aan iets vanbinnen. Sommige mensen focussen dus uit zichzelf, bij anderen wordt het aangeleerd. Gendlin onderzocht dit en ging dit proces in stappen onderverdelen. Volgens Gendlin kan Focussen een basishouding kan zijn in elke hulpverlening en zelfs in elk gesprek waar je ten volle naar de ander wil luisteren.

2. Wat is Focussen ?

Focussen brengt je bij je eigen beleving. Je leert op een open, nieuwsgierige, niet oordelende en liefdevolle manier luisteren naar jezelf, naar je eigen innerlijke weten. Jijzelf weet wat goed voor je is. Focussen biedt je de mogelijkheid om die innerlijke kant van jezelf te onderzoeken, te bevragen.

Focussen en steeds meer psychologische strekkingen zijn er van overtuigt dat ons lichaam meer is dan haar fysieke vorm. Met ons lichaam staan we in de wereld. Onze gedachten zijn ook ontstaan door onze ogen, oren, ons voelen, allemaal lichamelijke aspecten. Ons brein is ook een deel van ons lichaam. Ons lichaam heeft herinneringen, gevoelens, emoties opgeslagen, meer dan onze geest kan vatten. Veel van ons onbewuste zit vervat in het lichaam.

De basisstappen zijn stilstaan, ruimte maken, je aandacht naar binnen richten, symboliseren of een handvat zoeken, resoneren, verdiepen en ontvangen. Je gebruikt ook dikwijls specifieke taal zoals “iets in jou … ” wanneer je een afstand of een relatie wil leggen tussen iets dat je voelt of ervaart. De bedoeling is “iets” uit die impliciete laag te halen. Impliciet betekent alles wat we meedragen wie we zijn, alles wat achter en voor ons ligt. Expliciet maken betekent tot expressie brengen in woorden, gebaren of een tekening en zo betekenis laten krijgen. Hier gebeurt de verwerking van het proces. Maar dat is allemaal theorie. In Focussen is het net zoals bij leren zwemmen gaat. Je moet het water ingaan voor je echt weet wat zwemmen is.

3. Focussen met een maatje

Je kan de basisprincipes van Focussen leren in een opleiding van 2 dagen. Dan ga je op zoek naar een Focusmaatje die ook deze opleiding volgde. Een maatje kan je vinden via de website van Focussen Vlaanderen of vanuit de opleiding die je volgde. Je kan daarna nog verdiepende opleidingen volgen. Tijdens het Focussen met een focusmaatje, staat de beleving van de Focusser voorop. De luisteraar of begeleider staat ten dienste van de Focusser en zijn proces. Bij het maatje gaan de rollen wisselen en helpen jullie elkaar om beurten in het proces.

4. Focussen bij een therapeut of coach

Wanneer je focust bij een coach of therapeut is het de taak van de therapeut je te helpen contact te leggen tussen jou en je beleving én je verder te brengen in je proces.

De therapeut/coach doet dit door

 zijn affectieve aanwezigheid. De cliënt ervaart empathie, steun, containment en een niet oordelende houding. Deze houding zal hij ook naar zichzelf toe ontwikkelen: hij introjecteert die dynamiek, dwz hij leert om over zichzelf minder te oordelen.

 de cliënt een focussende houding aan te leren in de overtuiging dat wij mensen over een zelfhelend vermogen beschikken. Wanneer we kunnen luisteren naar onszelf en symbolen (taal, beelden) vinden voor onze beleving, worden we verder gedragen.

5. Focussen en Mindfulness

Ann Weiser Cornell is een leerling van Gendlin en schreef het boek : “De kracht van Focussen”. Ze werd in 2015 geïnterviewd door Lisa Garr in “The Aware Show”. Op de vraag naar hoe focussen zich verhoudt met mindfulness antwoordde Ann het volgende:

“Focusing is a mindfulness method but it also is mindfulness plus, it goes mindfulness and further.”

In Mindfulness leer je ook die open, niet oordelende aandacht te brengen naar je lichaam. Wanneer je focust, voeg je er iets aan toe. Je blijft stilstaan bij de Felt sense, een soms vaag lichamelijk gevoel dat iets zegt over waar je op dit moment in je leven mee bezig bent. Dat kan ook onaangenaam zijn. Maar het is niet de bedoeling ervan weg te gaan. Integendeel, de felt sense is een soort innerlijk weten van je lichaam waar we ten volle onze aandacht op vestige. Meer nog dan gewoon aanvaarden en niet oordelen, ga je in dialoog met ‘iets’ in jou. Je luistert, je krijgt beelden, emoties en soms ook inzichten rondom iets dat jou bezig houdt.

Je voelt door deze dialoog soms ook een verschuiving in je lichaam. Gendlin spreekt over de Felt Shift. De Felt Sense en de Felt Shift zijn elementen die je kan toevoegen aan Mindfulness. Deze 2 methoden kunnen dus hand in hand gaan.

Stilstaan, ruimte maken, luisteren naar een lichamelijk weten, symbolen of handvaten zoeken en het ontvangen zijn de stappen die je kan doorlopen en dan pas kan je weten wat Focussen is.

6. Literatuur over Focussen :

Ann Weizer Cornell : De kracht van Focussen, De Toorts

Erna De Bruijn : Focussen De kracht van innerlijk luisteren, Lannoo

Vzw CambiArte organiseert Focussen voor beginners (niveau 1) en Focussen een verdieping (niveau 2)

www.cambiarte.be of contacteer gerd@cambiarte.be

Leave A Comment