Focussen of de kracht van innerlijk luisteren (deel 1)

“Ik deel heel graag mijn inzichten rond Focussen omdat het mij persoonlijk én in mijn werk grondig heeft veranderd. Focussen is naast een methode een grondhouding die me helpt om open en zonder oordeel te luisteren in mijn dagdagelijks leven en bij mijn cliënten.                                  Gerd Parquin ”

Your body is talking to you. Is there anybody there to listen ?

Focussen begint met luisteren, luisteren naar hoe je vanbinnen op iets reageert. Luisteren is ook kijken, opmerken en voelen, voelen wat je met je meedraagt, wat er is. (bvb. een spanning in je buik, of een warme of koude zone in je lichaam…) Je benoemt wat je voelt, terwijl je er niets meer mee doet.

Dit luisteren doe je per 2. Je luistert naar de ander en je leert luisteren naar jezelf. Je leert luisteren naar dat gesprek dat ‘zwaar op de maag ligt’ of naar dat ‘leeg’ gevoel na je werkdag, gewaarwordingen in je lijf die iets met je leven te maken hebben. We lopen vaak voorbij of we negeren vervelende gevoelens.

Bij Focusing geef je juist aandacht aan deze lijfelijke gewaarwording op een respectvolle, benieuwde manier. Je maakt een veilige ruimte vanbinnen voor alles wat zich aandient, dus ook voor ‘weerstand’, schaamte, oordeel en andere ‘negatieve’ gevoelens. Je ontwikkelt een luisterende basishouding.
Focussen kan jou het volgende brengen :focussen

  • beter weten wat je voelt en wilt
  • keuzes en beslissingen nemen die zowel het hoofd
    als het hart tevreden stellen
  • een betere relatie met je emotionele kant krijgen
  • jezelf meer vertrouwen
  • verantwoordelijk worden voor jezelf
  • kracht ervaren en blokkades opheffen.

Focussen werd door filosoof en psycholoog Gene Gendlin ‘gevonden’. Hij ontdekte door onderzoek bij ‘succesvolle’ cliënten dat deze een bepaalde vaardigheid hadden. Ze richtten hun aandacht naar binnen en maakten contact met hun beleving van de situatie. Hij ontdekte dat er een lijfelijk weten is waar (nog geen) woorden voor zijn. Vanuit die vaststelling ontwikkelde Gendlin het Focussen.

“Je eigen wijze lijf weet meer dan je denkt.”

Sommige mensen doen dit van nature al, bij anderen is het een leerproces. Bij Focussen leer je enerzijds een voedende innerlijke relatie met jezelf te ontwikkelen. Anderzijds leer je met respectvolle aandacht luisteren naar de andere. Tijdens een workshop geef je elkaar om de beurt de tijd en ruimte om stil te staan bij wat er zich op dat moment aandient. Hiervoor creëren we een veilige omgeving. Vertrouwen en respect zijn belangrijke voorwaarden bij het focussen. Een niet-oordelende  en niet-sturende houding van de  focuspartner zorgt voor ondersteuning.

Op enkele uren al kan je de stappen van het focusproces leren. Door veel te oefenen met een partner word je beter in het begeleiden vanuit een luisterende, niet oordelende houding. Eens je deze vaardigheid onder de knie hebt, kan je ze ook inzetten op andere momenten, wanneer een ondersteunende houding waardevol is.

Focussen verrijkt je leven doordat je dichter bij jezelf en je gevoelens komt te staan. Je relaties, met partner, gezin, vrienden worden authentieker omdat je echt gaat luisteren en anderen je volle aandacht geeft. Iedereen kan leren focussen.

Gerd Parquin geeft workshops Focussen. Klik hier voor het zomer aanbod   Naast de basistraining kan je blijven oefenen en verdiepen. Gerd biedt ook individuele sessies aan.

Leave A Comment