De grote verhaallijnen in een scheiding zijn voor iedereen bekend.  We sommen er  enkele op: wat doen we met de gezinswoning? …  hoe bepalen we de verblijfsregeling van de kinderen?… hoe gaan we later met elkaar communiceren etc. Er zijn echter enkele administratieve zaken waar details het verschil kunnen maken. Een goede begeleiding hierbij maakt een groot verschil.

admistratie bij scheiding

Belastingsaangifte?
Misschien vertrouwde je op je partner om dit in te vullen? Of heb je een boekhouder? Het invullen van de inkomstenbelastingen tijdens en net na de scheidingsprocedure vraagt afspraken tussen de partijen. Dit laat FOD Financiën toe om beide brieven te stroomlijnen.
Uniforme communicatie is hier uiterst belangrijk. Een onafhankelijke derde partij kan hier een oplossing bieden. Een financieel bemiddelaar informeert beide partijen op objectieve wijze over de mogelijheden en gevolgen van het invullen van het belastingsformulier.

Verzekeringen?
Zodra er 1 partner een andere domicilieadres heeft, is het aangeraden om de familiale verzekering na te kijken en eventuele een tweede te nemen. Hetzelfde kan gezegd worden over de hospitalisatieverzekering. Geen van beide verzekeringen zijn verplicht in België maar zijn dikwijls gelinkt aan een adres en/of een “gezinshoofd”. Opletten is de boodschap!

Begunstigde?   
Pensioenspaarverzekeringen, groepsverzekeringen en spaarverzekeringen kennen vaak als begunstigde “de echtgenoot/echtgenote”. Ben je zeker dat je dit wil behouden tijdens en na de echtscheidingsprocedure?  Ook hier is het tijdig aanpassen van  contracten het credo!

Erfenissen?
Wil je tijdens de scheidingsprocedure bepaalde delen van het wettelijk erfrecht wijzigen, dan kan dit met een eenvoudig document. Misschien had je hier nog niet aan gedacht? Een financieel bemiddelaar bezorgt je de juiste papieren.

Aankoop vastgoed?
Je ziet je genoodzaakt om een eigen woonst te kopen. Maar de notaris vraagt je trouwboek, wat doe je dan? Tijdens de echtsscheidingsprocedure kan je (wel) een huis of appartement kopen, mits een eenvoudige paragraaf aan de compromis én de latere eigendomsakte toe te voegen.

Informeer je en laat je adviseren

Deze opsomming is slechts een greep uit de administratieve en financiële regelingen die getroffen moeten worden. Het is niet bedoeling van deze blog om snelle antwoorden te formuleren.  We willen  scheidende partijen attent maken op de vele administratieve, financiële en fiscale uitdagingen die hen wachten tijdens en na de procedure. De vele variabelen in je unieke dossier zorgen voor valkuilen maar ook voor opportuniteiten voor beide partijen. Het negeren van administratieve details kunnen de relaties met derde partijen zoals bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars en banken bemoeilijken.

Elke Verlaenen, Sofie Storms en financieel bemiddelaar Werner Van Loo zorgen bij het Knooppunt voor ondersteuning van koppels die goed voorbereid in een echtscheidingsprocedure willen stappen.

Leave A Comment